Archives

August 2020

SYARAT-SYARAT RUMAH KOS RENDAH (LOW COST) – SELANGOR

RUMAH KOS RENDAH (RKR) / RUMAH AWAM KOS RENDAH (PAKR) / RUMAH SELANGOR JENIS A / KOS SEDERHANA RENDAH Warganegara Malaysia berumur 18 tahun ke atas dan bermastautin di Negeri Selangor. Tempoh  pemilikan hartanah mestilah mencukupi 5 tahun daripada tarikh perjanjian jual beli / kontrak lelongan sebelum boleh dijual semula (sub-sale). Had jumlah pendapatan bakal…