RUMAH KOS RENDAH (RKR) / RUMAH AWAM KOS RENDAH (PAKR) / RUMAH SELANGOR JENIS A / KOS SEDERHANA RENDAH

 1. Warganegara Malaysia berumur 18 tahun ke atas dan bermastautin di Negeri Selangor.
 2. Tempoh  pemilikan hartanah mestilah mencukupi 5 tahun daripada tarikh perjanjian jual beli / kontrak lelongan sebelum boleh dijual semula (sub-sale).
 3. Had jumlah pendapatan bakal pembeli atau isi rumah (suami dan isteri) di tetapkan berdasarkan harga julat pasaran hartanah seperti di jadual di bawah :
  BilJulat Harga PasaranHad Pendapatan Isi Rumah di benarkan
  1.RM 100,000.00 dan ke bawahRM 5,000.00
  2.RM 100,001.00 – RM 250,000.00RM 7,000.00
  3.RM 250,001.00 – RM 300,000.00RM 9,000.00
  4.RM 300,001.00 dan ke atasRM 10,000.00
 4. Bakal pembeli atau pasangan (suami/isteri) tidak memiliki sebarang rumah di Negeri Selangor atau dalam kawasan Lembah Klang.
 5. Bakal pembeli atau pasangan (suami/isteri) hendaklah menetap atau bekerja dalam Negeri Selangor atau dalam kawasan Lembah Klang.
 6. Bagi kes-kes Pindah Milik kasih sayang/rela hati tanpa paksaan yang tiada hubungan kekeluargaan dan belian/pemilikan secara lelongan dari tarikh memeterai kontrak lelongan (Perisytiharan Jualan) masih tertakluk kepada syarat-syarat tempoh 5 tahun. Selain daripada kes di atas seperti pesaka dan perintah mahmakah ti dak tertakluk kepada syarat-syarat keberan pindah milik. Walau bagaimanapun, penerima masih perlu berdaftar dengan LPHS mengikut prosedur permohonan kebenaran pindah milik.